Værdiskabelse (Ads On)

Værdiskabelse (Ads On)

Værdiskabelse

for Ads On

Under min praktikperiode hos Ads On i forbindelse med min PBA i Digital Konceptudvikling, arbejdede jeg også sammen med dem i min bacheloropgave. I opgaven har jeg udarbejdet mange forskellige ting, hvor jeg b.la. har arbejdet med hvordan jeg kan skabe værdi for deres kunder gennem content marketing.

Når jeg arbejder med værdiskabelse, er jeg rigtig glad for at anvende principper fra “Hook-modellen” af Nir Eyal og Ryan Hoover. Hook modellen består af fire faser, der illustrerer hvordan målgruppen bliver “afhængig” af et produkt eller ydelse og hvordan de fastholdes.

Mit afsnit om værdiskabelse fra min bacheloropgave kan læses her.

Loyalitet (Ads On)

Loyalitet (Ads On)

Loyalitet & kundefastholdelse

for Ads On

Under min praktikperiode hos Ads On i forbindelse med min PBA i Digital Konceptudvikling, arbejdede jeg også sammen med dem i min bacheloropgave. I opgaven har jeg udarbejdet mange forskellige ting, hvor jeg b.la. har arbejdet med loyalitet og kundefastholdelse.

Afsnittet om loyalitet fra min bacheloropgave kan læses her.

Kunderejse & CRM (Ads On)

Kunderejse & CRM (Ads On)

Kunderejse & CRM

for Ads On

Under min praktikperiode hos Ads On i forbindelse med min PBA i Digital Konceptudvikling, arbejdede jeg også sammen med dem i min bacheloropgave. I opgaven har jeg udarbejdet mange forskellige ting, hvor jeg b.la. har arbejdet med kunderejser og CRM.

Afsnittet om kunderejser og CRM kan læses her.

Content Marketing Plan (Ads On)

Content Marketing Plan (Ads On)

Content Marketing Plan

for Ads On

Under min praktikperiode hos Ads On i forbindelse med min PBA i Digital Konceptudvikling, arbejdede jeg også sammen med dem i min bacheloropgave. I opgaven har jeg udarbejdet mange forskellige ting, hvor jeg b.la. har lavet en content marketing plan for dem.

Det er en plan for deres kommende content, hvordan det givne content henvender sig til deres målgruppe (storymapping) og hvordan de skal promovere deres indhold.

Indholdskalender

En god gammel tabel, der illustrere det planlagte content, deres kategori, status, den ansvarlige person, deadline og dato for publicering.

Storymapping

Storymapping er essentielt bare en content bank, der illustrere hvor målgruppen (personas) vil finde og interagere med deres content. På den måde sikre man, at ens content er relevant for målgruppen, og er tilgængeligt på de platforme, kanaler og medier de anvender.

Promoveringsplan

For at illustrere det marketingmix der skal anvendes, har jeg taget udgangspunkt i PESO modellen.

Har du lyst til at læse mere? 😊

Hvis du er interesseret i at læse mere om den content marketing plan jeg har skabt for Ads On, kan du downloade et udpluk fra min bachelor opgaver her.

Content (Ads On)

Content (Ads On)

Content

for Ads On

Under min praktikperiode hos Ads On i forbindelse med min PBA i Digital Konceptudvikling, arbejdede jeg også sammen med dem i min bacheloropgave. I opgaven har jeg udarbejdet mange forskellige ting, hvor jeg b.la. har udarbejdet en masse content.

 • Tekster til ydelsessider >> læs dem her
  • Det er tekster omkring annoncering på LinkedIn, Facebook, Google, SoMe håndtering osv.
 • Tekster til bloggen med “gode råd” guides >> læs en af dem her
  • Gode råd til at skrive et godt opslag på LinkedIn
 • Kundecases / glade kunder >> læs dem her

Teksterne er skrevet så de er sælgende, informerende, hjælpende og støttende. Samt er der anvendt forskellige CTA elementer, som selvfølgelig prompter den potentielle kunde til at kontakte firmaet.

Har du lyst til at læse hvordan og hvorfor jeg har bygget nogle af teksterne op, som jeg har?

Så kan du læse dette udpluk af min bacheloropgave, hvor jeg forklarer teori og metoder bag om det producerde content 😊

Målgruppeanalyse (Ads On)

Målgruppeanalyse (Ads On)

Målgruppeanalyse

for Ads On

Under min praktikperiode hos Ads On i forbindelse med min PBA i Digital Konceptudvikling, arbejdede jeg også sammen med dem i min bacheloropgave. I opgaven har jeg udarbejdet mange forskellige ting, hvor jeg b.la. har lavet en målgruppeanalyse, for at definere målgruppen til den content marketing strategi jeg har udviklet.

Her har jeg udført en række telefoninterviews med deres nuværende kunder, både for at få indsigt i deres kundetilfredshed, men også hvad de værdsætter som kan bruges til at erhverve nye kunder. For at undersøge de potentielle kunder, har jeg udført nogle spørgeskema undersøgelser. Til sidst har jeg segmenteret dataen fra begge undersøgelser, hvor jeg især har haft fokus på deres mål, adfærd og attitude.

Afsnittet om målgruppeanalysen kan læses her.

Desuden har jeg lavet en række personas, der er bygget på dataen fra målgruppenanalysen – de kan ses her.

VerdensTinget

VerdensTinget

VerdensTinget

Case

Dette projekt blev udviklet i samarbejde med Dokk1 med fokus på FN’s 17 verdensmål. Udfordringen gik ud på at Dokk1 ønskede at modtage et konceptuelt bud på, hvordan deres Verdensrum kunne designes som et multifunktionelt aktivitets- og formidlingsområde for bibliotekernes folkeoplysende aktiviteter, skolernes undervisning og partnerorganisationernes arrangementer.
Dertil var der tre udfordringer at vælge imellem, hvor vi valgte at arbejde med verdensmålsdebatter på Dokk1. Denne udfordring tog udgangspunkt i minimum 12 åbne og folke-oplysende arrangementer der skulle finde sted på eller omkring Dokk1.

Det fundne problem

Mange mennesker er ikke bevidst om FN’s 17 verdensmål; så hvordan kan vi formidle disse verdensmål på et hverdagsplan? Dokk1 skal fungere som et oplysnings- og
videnscenter for disse verdensmål, hvor aarhusianske borgere og andre interesserede kan få viden og inddrages i arrangementer omkring verdensmålene.
Formålet er at oplyse disse verdensmål samt fremme samarbejdet om en mere bæredygtig fremtid.

 • Hvordan kan Dokk1 få formidlet FN’s 17 verdensmål til den aarhusianske befolkning gennem folkelige arrangementer, der tager afsæt i fortiden og har fokus på fremtiden?

Løsningen fokuserer primært på studerende mellem 20 og 30 år som den primære målgruppe, samt aarhusianere i alderen mellem 18-55 år som den sekundære. Målgruppen er defineret ud fra en Service Safari foretaget på Dokk1.

Udpluk af anvendte metoder

 • Interviews
 • Affinity Diagram i form af visualisering af indsamlet data
 • Projektledelse
 • Service Safari og cultural probes
 • Fotografering

Løsningen

Løsningen er at formidle FN’s 17 verdensmål gennem oplysende arrangementer. I løbet af en periode på 3 måneder tilbydes der tre forskellige arrangementer. Deltageren har mulighed for selv at stemme om emner under et verdensmål med nogle arrangementer formater via VerdensTinget. Eksempelvis er der under verdensmålet “Mindre Ulighed” mulighed for at vælge mellem disse emner “tilgængelighed til livet”, “tro, håb og kærlighed” og “Danish is a state of mind” sammen med disse arrangement formater “verdensmålsambassadør”, “bliv influent for en dag” og folkets stemme. Når stemmeperioden på en månede er gået, opretter Dokk1 de ønskede arrangementer på baggrund af de emner og formater som fik flest stemmer.

Alle formaterne finder sted på Dokk1, lige udenfor Verdensrummet, så pladsen udenfor bliver udnyttet. I formatet “verdensmålsamabassadør” er der fokus på aktivering af de deltagende. Der er en keynote speaker der har verdensmålet tæt inde på livet selv, for at præsentere og motivere arrangementet. Til slut laves der en fælles aktivitet, hvor pladsen transformeres og arbejdes med i forhold til verdensmålet. Formålet er at at give deltagerne et indblik i hvordan det er at leve andres liv. Det andet format “Folkets stemme” tager udgangspunkt i “Tinget” fra vikingetiden, men et moderne twist. Folk debattere og fremlægger deres forslag til forbedringer, som til sidst bliver samlet til fem forbedringsforslag som bliver bragt videre til kommunen. Det sidste format “Bliv influent for en dag” tager udgangspunkt i et panel af fagpersoner, der har indirekte flydelse på verdensmålet. Publikum agerer som influenter, der skal dele den gode historie til panelet, med henblik på at løse en problemstilling. Keywords er at se fremad og dele positive historier fra privat- og erhvervslivet.