featured image
Squad8

Squad8

Case

I UX er vi i samarbejde med firmaet Lix (fremadrettet Squad8) om at udvikle en ny platform for studerende. Vi har fået frie tøjler til hvad det kan indebære, med den grundlæggende tanke er at holde fokus på optimering af gruppearbejde som en udfordring på tværs af de forskellige uddannelser.

Ved en konceptuel løsning til en ny platform for Squad8, dukker der nogle problemstillinger op for os, som desuden også er i målgruppen for løsningen. Derfor bygger vores problemstilling på vore egne antagelser, som vi ønsker at få be- eller afkræftet af andre brugere fra forskellige uddannelser. De studerende bruger dagligt mange forskellige platforme for at hjælpe deres læsning og gruppearbejde og vi vil gerne skabe en platform, der kan gøre deres studie lettere.

 • Hvordan kan vi udvikle en løsning, som kan samle forskellige programmer uden at løsningen prøver på at gøre for meget?
 • Hvordan kan vi skabe overblik og struktur på en studieplatform?
 • Hvordan kan vi udvikle en løsning, som imødekommer de studerendes behov for både individuel og gruppe studier?

Udpluk af anvendte metoder

 • Mental models og spaces
 • User validering
 • Customer journey mapping og journey
 • Service blueprinting
 • Wireframing og prototyping
 • Informationsarkitektur

Den konceptuelle løsning

Vi valgte at de undersider der var nødvendige for et holistisk gruppearbejde koncept var først af alt et fælles dokument til at skrive samlet på, en samling af relevante dokumenter til at understøtte projektet, og der skulle være vægt på kommunikation mellem brugerne. Både tekst, opkald og skærmdeling skal være muligt for at mindske manglerne ved ikke at arbejde face-to-face. Disse funktioner blev rammen om vores prototyper.

Key functions:

 • Chatfunktion
 • Skærmdeling
 • Mikrofon/snakke
 • Tilføje, uploade, downloade PDF bøger og dokumenter med mulighed for at highlighte og kommentere dem på tværs af grupper
 • Gruppe netværk
 • Oprette private og/eller fælles dokumenter
 • Database af læringsvideoer, som kan annoteres som notater

Baseret på interviews med studerende på forskellige uddannelser har vi udarbejdet prototyper, baseret på Conceptual Models hvor vi har taget strukturen af information, valg af sprog, sidens struktur, interaktionsmønstre og kanalstrategi med i vores overvejelser. For at validere behovet for en gruppe platform har vi lavet brugertests, ved hjælp fra studerende, fra forskellige typer uddannelser. Ud fra vores interviews, har vi lavet en koncept løsning som er baseret på de studerendes tilgang til interfacet, og The four stages of behaviour design med hensyn til deres studie. Fra første besøg skal de kunne føle et overblik. Side strukturen er personificeret til den enkelte studerende og gruppe, så de ikke skal stille dem selv det spørgsmål hvilke programmer, de skal ud og erhverve for at få deres studie arbejde til at fungere. Dette skulle gerne resultere i at de bliver ved med at bruge platformen. Vores koncept er en platform til de studerende, hvor de kan fokusere på deres gruppesamarbejde. Vi har fokuseret på at lave en platform som har den enkelte studerende i fokus, men også med fokus på selve studiegruppe miljøet. I konceptet er det gjort muligt at de fleste funktioner kan bruges individuelt, som gruppe eller to personer i mellem.